GDPR

 

Evidenci osobních dat zákazníků nevedu ani je žádným způsobem neuchovávám a nezpracovávám.